UITNODIGING VOOR

NCDAB colloquium:
“Tussenkomst sapiteurs, vakdeskundigen”

vrijdag 22 februari 2019, Opgeëistenlaan 401, Gent

 


Geachte Collega,

Waarde Confrater,

Allicht bent u als expert al voor situaties komen te staan waarbij de problematiek èn naar oorzaak èn naar oplossing niet voor de hand liggend was.

Een sapiteur of vakdeskundige kan hulp bieden of bijstand verlenen.

Het speuren naar de oorzaak is vaak essentieel om een oplossing aan te reiken.

Misschien dient iemand aangesproken die over meer geavanceerde apparatuur beschikt.

Mogelijk kan de sapiteur helpen om tot herstelling te komen.

Naast het uitwerken van een oplossing komen ook de verantwoordelijkheden opduiken.

 

In een colloquium wil het NCDAB u wegwijs maken in de zoektocht naar een bekwaam vakdeskundige.

In de wetenschappelijke vergadering, die geagendeerd staat op vrijdag 22 februari 2019, worden deze zaken uiteengezet.

Diverse onderwerpen worden getoetst aan de praktijk, dit aan de hand van verschillende cases.

Dit colloquium, dat doorgaat te Gent, mag u als expert en lid van het NCDAB niet missen.

 

Programma Vrijdag 22/02/2019:

13u30: Ontvangst

13u55: Welkomstwoord

14u00: Voorstelling lijst sapiteurs op de nieuwe website van het NCDAB

14u30: Toelichting verschillende technieken door de firma CIBOR

15u30: ‘Hoe en wanneer sapiteurs aanstellen en verantwoordelijkheden’
            door Advocaat Ludo Ockier

16u45: Q & A

17u00: Receptie

 

Kostprijs:       Leden betalen         € 84,19 incl. BTW (69,58 € excl. BTW)

Leden FEBEX -  NAV   € 120,19  incl. BTW  (99,33 € excl. BTW)

[bewijs van lidmaatschap bijvoegen bij inschrijving ]

Niet leden betalen      € 155,19 incl. BTW (128,26 € excl. BTW)

                   

Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 20/02/2019,naar info@ncdab.be

 

 

 

Uitnodiging: DE PRAKTIJK VAN HET
GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK

Geachte collega,
Beste aspirant deskundige,

 

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen u persoonlijk uit te nodigen om haar OPLEIDINGSCURSUS te volgen:

 

                De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

 

Tijdens de vijf cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en verneemt u alles of bijna alles over:

- het profiel waaraan een deskundige moet beantwoorden

- de te volgen regels bij een aanstelling

- de eventuele installatievergadering

- de aanvangsvergadering

- het voor- en het eindverslag

- hoe een verzoening verloopt

- hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd onder meer aan de hand van een test-case studie.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

De opleidingscursus is door FOD  JUSTITIE goedgekeurd.

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid, erkend in de categorie juridisch of gecoöpteerd lid van het College (NCDAB vzw).

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

Om opgenomen te worden in het NATIONAAL Register van Deskundigen is het volgen van dergelijke cursus te zien als eerste stap om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

De cursus gaat door te Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 1, 8, 15 , 22 maart met examen op 12 april 2019.
Degenen die enkel de module strafrecht willen volgen worden verwacht op vrijdag 15 maart en 12 april.

Het programma van de cursus "De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek" treft u in bijlage.

Onze cursus komt in aanmerking voor de permanente vorming opgelegd door de Orde van Architecten en FOD justitie.

Met confraternele groeten,

Het bestuur van het NCDAB vzw

Kathy VANHULLE                                            Willy VANDER LAENEN

Secretaris                                                       Voorzitter

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Cursus: DE PRAKTIJK VAN HET GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK
                 

 

Ik, ondergetekende :...........................................................................................................................................

Tel.:......................................................................................................................................

Schrijf mij in voor:

            Activiteit:     Cursus: “De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.”

            Datum:         Vrijdag 1, 8, 15, 22 maart en 12 april 2019

            Plaats:          Gerechtsgebouw Gent, Opgeëistenlaan 401
 

en stort het passende bedrag op rekeningnummer BE41.0013.2946.3610 van het “NCDAB vzw”  

(IBAN: BE41.0013.2946.3610 – BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en “Cursus G2019”. U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

Te storten bedrag: 

o   Voor leden NCDAB en ABEX:                                         700,00 € + 21% BTW =    847,00 €

  o   Voor leden NAV en leden aangesloten bij FEBEX:          900,00 € + 21% BTW = 1.089,00 €

  o   Voor niet-leden:                                                           1.150,00 € + 21% BTW = 1.391,50 €

  o Module strafrecht en examen                                            400,00 € + 21% BTW  =    484,00 €
        

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

o Zal niet deelnemen aan deze cursus, maar wens opnieuw uitgenodigd te worden voor de volgende cursus.

o Wens op de hoogte gehouden te worden van alle toekomstige activiteiten van het NCDAB vzw.

o Ben geen lid van het NCDAB vzw maar wens meer info over het NCDAB vzw om lid te worden. 

 

Niet leden vullen hieronder hun juiste contact- & facturatiegegevens in (in DRUKLETTERS aub.!): 

Contactadres :...........................................................................................................................................

Facturatieadres :...........................................................................................................................................

Tel:.................................................................... BTW-nr.:.....................................................................

Mailadres:.............................................................................................................................

Handtekening: ..................................................................................   dd. ….... / …..... / …….

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan:

Via mail naar Info@NCDAB.be

 

Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

v. 181202

dag & h.

⌗ h.

Rechtbank GENT, 01 - 08 - 15 - 22.03.2019  (van 08:30 tot 18:00 uur)

2019-03-01

9,00

8:30 - 9:00

0,5

Het profiel van de deskundige

Willy VANDERLAENEN

IV. T1 H2

9:00 - 11:00

2

Gerechtelijke organisatie

Wouter NEVEN

  1. T1

11:00 - 12:45

1,75

Aanstelling & aanvangsvergadering

Katarina VeTS

IV. T1-3

 

13:15 - 15:15

2

Plaats Desk-onderzoek in burg proces.                                     (Alg principes burg procesrecht)

Johan BOON

  1. T2

15:15 - 17:00

2

Voorverslag

Robert DELATHOUWER

  1. T5

17:00 - 17:45

0,5

Verzekering van de deskundige

Steven DAELMAN

VI. T2

17:45 - 18:00

0,25

  1. 1e opdracht = uitnodiging aanvangsvergadering

Kris MINNEN v Dominique VERSLUYS

IV. E.

2019-03-08

9,00

 

8:30 - 10:30

2

Alg principes bewijsrecht                                                               en bewijsmiddelen in burg zaken

Veerle TOLLENAERE

  1. T3

10:30 - 12:30

2

Minnelijke regeling / Dading

Luc RIMANQUE

IV. T4

 

13:00 - 15:00

2

Eindverslag

Joost BEKE

IV. T5

15:00 - 16:00

1

Tussenkomst van de rechter (art. 973 §2)

Daniel VANDENBOSSCHE

IV. T3 H3

16:00 - 17:00

1

Bemiddeling in de praktijk

Koen LIPS

III. T2

17:00 - 18:00

1

aanvangsvergadering: rollenspel + 2e opdracht: verslag

Kris MINNEN & Dominique VERSLUYS

I. E.

2019-03-15

9,00

 

8:30 - 11:30

3

Alg principes strafprocesrecht

Anne Marie De Clerck

II. T1

11:30 - 12:30

1

Alg principes bewijsrecht strafzaken en politieonderzoek

Annemie SERLIPPENS

  1. T3

13:00 - 15:00

2

Alg principes bewijsrecht strafzaken en politieonderzoek

Annemie SERLIPPENS

  1. T3

15:00 - 18:00

3

DE BEGINSELEN VAN DE EXPERTISE                                 Aanstelling - / Verloop onderzoek - / Verslag in strafzaken

Bart DESMET

V. T1-6

2019-03-22

9,00

08:30 - 10:00

1,5

Uit de 'Praktijk'                                                                   Wettelijke vergoeding en tarifering prestaties in strafzaken

Philippe BASTIJNS

V. T7

10:00 - 11:30

1,5

Opdracht (specif strafrecht )

Kris MINNEN & Philippe BASTIJNS

II & V. E.

11:30 - 12:45

1,25

Verschillende tussenkomsten van deskundigen

Toon LYSENS

III. T1-4

 

13:15 - 14:15

1

Nationaal register

Toon LYSENS

III. T. 5

14:15 - 15:30

1,25

Deontologie

Isabelle TRAEST

VI. T3

15:30 - 16:30

1

Erelonen en kosten

Peter GOYENS

IV. T9

16:30 - 17:30

1

Aansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige

Pascal MALIEN

VI. T1

17:30 - 18:OO

0,5

Specifieke aansprakelijkheden

Pascal MALIEN

VI. T1

2019-04-12

4,00

8:30 - 10:30

2

algemene herhaling & vragenronde

 

Andre BAUWENS & Joost BEKE

I tot VI - E.

10:30 - 12:30

2

Evaluatie opdrachten     (in plenum)

 

Kris MINNEN & Dominique VERSLUYS

I tot VI - E.

13:00 - 17:00

4

Theorie EXAMEN

 

Andre BAUWENS & Joost BEKE

I tot VI - E.

13:00 - 17:00

Praktijk EXAMEN - individuele evaluatie cursisten

 

Kris MINNEN & Dominique VERSLUYS & Peter GOYENS

I tot VI - E.

totaal

40,00

organisatie : NCDAB  ( www.ncdab.be )