UITNODIGING VOOR HET RONDE TAFELGESPREK:

"Hoe zeg ik het - Hoe schrijft ik het" en GDPR

Datum: vrijdag 14 september 2018 om 13u30
Plaats: Corda Campus Hasselt, Kempische Steenweg 293

                      

 

                                                                                                            Brussel, 7 juni 2018

Geachte Collega,

  

Het NCDAB vzw organiseert, naar jaarlijkse gewoonte, op vrijdag 14 september 2018 een Ronde Tafeldebat.

 

Twee onderwerpen zullen aan bod komen :

- eerste luik in verband met de privacy : wet GDPR

- tweede luik in verband met het opstellen van verslagen : Hoe zeg ik het en vooral hoe schrijf ik het.

 

Het onderwerp GDPR, wat staat voor GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, zal behandeld worden door Meester Pascal MALLIËN, advocaat bij de Balie Antwerpen.

Steeds brengt Mr. MALLIËN, die ook als docent in onze cursus optreedt, de materie op een correcte, exacte en boeiende manier.

 

Het tweede deel zal door Mevrouw Veerle ROETS worden toegelicht.

Mevrouw ROETS is rechter bij Koophandel in Gent afdelingen Brugge, Kortrijk en Veurne.

Haar interesse voor taal blijkt uit het lidmaatschap van een leesclub in Brugge en van het Gentse Schrijverscollectief.

We zullen zeker wat kunnen opsteken aangaande het opstellen van verslagen.

Een delicate zaak wordt beter aangevoeld wanneer men ze precies weet te nuanceren.

Een moeilijke kwestie zal bij een passend woordgebruik aan klaarheid winnen.

 

Deelnemen aan deze vergadering is voor onze leden gratis.

Wil alleszins de namiddag van 14 september 2018 voor deze aangelegenheid reserveren.

 

Het bestuur van het NCDAB

 

Willy VANDER LAENEN

Voorzitter

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

UITNODIGING VOOR HET RONDE TAFELGESPREK

"Hoe zeg ik het - Hoe schrijft ik het" en GDPR

                 

                                      Datum: vrijdag 14 september 2018

                     

 

Ik, ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………..

              

Schrijf mij in voor het Rondetafelgesprek:

 

Hoe zeg ik het - Hoe schrijft ik het" en GDPR”

 

Plaats:             Corda Campus Hasselt, Kempische Steenweg 293
                      
Op 100 m van het Station Kiewit

Datum:            Vrijdag, 14/09/2018 om 13.30 uur.

 

Kostprijs:          Gratis voor leden.
Niet leden kunnen zich als corresponderend lid inschrijven en  betalen 225,18 € incl. BTW.

 

Adres :...........................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

Mailadres:.............................................................................................................................

 

 

o Ben lid van het NCDAB vzw.

 

o Ben momenteel geen lid van het NCDAB vzw, maar stort voor 10 september 2018 op de bankrekening IBAN: BE41 0013 2946 3610 - BIC: GEBABEBB van de “NCDAB vzw” het lidgeld van 225,18€ (incl. BTW).

 

 

 

Handtekening: ................................................................................   dd. ....... / ........ / 2018.

 

 

Inschrijvingen vóór 10 september 2018  mailen naar info@NCDAB.be