Verklaring categorieën van leden

Er zijn de volgende mogelijke statuten:

1. Gerechtelijk lidmaatschap   Effectief lidmaatschap
(ir.) Architecten die gerechtelijke en eventueel privé-expertises uitvoeren

2. Stagiair gerechtelijk lidmaatschap   Effectief lidmaatschap
(ir.) Architecten die stage lopen bij Gerechtelijk Experts.
Maximale duur van dit statuut: 5 jaar

3. Privé lidmaatschap   Effectief lidmaatschap
(ir.) Architecten die enkel privé-expertises uitvoeren

4. Gecoöpteerd Gerechtelijk lidmaatschap
Bij gecoöpteerde leden worden toegelaten de kandidaten die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld voor Gerechtelijk, Privé of stagiair lidmaatschap (1, 2 of 3), maar die minimum 5 jaar gerechtsexpertise ervaring hebben, een cursus, georganiseerd door de vzw, hebben gevolgd en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

Ondermeer:
a. Architecten en ingenieurs die niet ingeschreven zijn op één der tabellen van de Orde van Architecten;
b. Ingenieurs in de Burgerlijke of Industriële Bouwkunde,
c. Ingenieurs in de technieken die aanverwant zijn met bouwkunde
d. Deskundigen die gespecialiseerd zijn in de bouwkunde en aanverwante technieken

5. Corresponderend lidmaatschap
Als corresponderende leden worden toegelaten alle personen die door hun beroepswijzingen verwant zijn met de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vzw.

6. Sympathiserend lidmaatschap
Als sympathiserende leden worden toegelaten alle advocaten die door hun beroepsbezigheden verwant zijn met de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vzw.