Permanente vorming en bijscholing

Gelet op het belang dat opdrachtgevers hechten aan de kennis en de kunde van deskundigen heeft FEBEX een puntensysteem op punt gesteld om de bijscholing te kunnen opvolgen van de leden van haar aangesloten verenigingen.

De permanente vorming en bijscholing bestaat in het zich regelmatig verder bekwamen in technische, administratieve en praktijk ondersteunende materies door het volgen van erkende lessen of door het leveren van daarmee gelijkwaardig geachte prestaties. Deze lessen of prestaties leveren punten op zoals hierna bepaald. De erkende lessen omvatten cursussen, seminaries, studiedagen, congressen en workshops, die aanvaard zijn als permanente vorming; zij kunnen georganiseerd zijn door instellingen, verenigingen of bedrijven (vb. ABEX, KVIV, KRID, WTCB, NCDAB, KGSO, NAV, ...).

De gelijkwaardig geachte prestaties omvatten het doceren van erkende cursussen, het geven van erkende causerieën, het spreken op erkende studiedagen, congressen, seminaries of workshops, het publiceren over deskundigenonderzoek of praktijk ondersteunende materies in binnen- of buitenlandse tijdschriften.

Er moeten per kalenderjaar minstens 16 punten behaald worden, waarvan minstens de helft in verband met de eigen specialiteitenkennis van de deskundige. Het saldo betreft vorming in verband met de hoedanigheid van optreden. Dit betekent niet dat ieder jaar voor elke specialiteit punten behaald moeten worden. De punten worden als volgt verleend:

  • het volgen van een lesuur levert 1 punt op
  • een volledige studiedag van minstens 6 lesuren levert 8 punten op
  • het doceren van een lesuur levert 2 punten op
  • het publiceren van een wetenschappelijk artikel levert 3 punten op
  • een jaarabonnement op een technisch tijdschrift levert 1 punt op
  • de aanschaf en lezing van een wetenschappelijk werk levert 1 punt op.

Een overschot, zowel als een tekort, van punten wordt eenmalig naar de volgende evaluatieperiode overgedragen.
Voor elk nieuw lid, dat aansluit in de loop van een evaluatieperiode, wordt het aantal punten bepaald pro-rata van de duur van het lidmaatschap.

Een lid dat het vereiste minimum aantal punten niet heeft gehaald, krijgt geen vermelding "voldoet aan permanente vorming" op onze website en ons jaarboek. In geval van betwisting oordeelt de aanvaardingscommissie.

Wij vragen u uw inlichtingen betreffende gevolgde opleidingen met bijhorende attesten, publicatiebewijs van een artikel, aankoopbewijzen van abonnementen en werken, enz., te mailen naar info@ncdab.be.

Gelieve daarbij het document "permanente vorming" te gebruiken dat u hier kan terugvinden.

Document Permanente vorming

Document Permanente vorming PDF