Bouwen: prijs-kwaliteit , Rechtsmisbruik

14/11/2023

Aan de hand van het voorbeeld van de muurvoet wordt TV 264 (2017) en een nieuwe benadering van bouwdetails toegelicht: voor verschillende criteria ‘prestatie-eisen’ wordt aan mogelijke oplossingen een score (1 tot 5 sterren) toegekend, zodat voor de ontwerper en de uitvoerder een keuze tussen alternatieve oplossingen met sterke en zwakke punten kan maken.

Aan de hand van het voorbeeld van de muurvoet wordt TV 264 (2017) en een nieuwe benadering van bouwdetails toegelicht: voor verschillende criteria ‘prestatie-eisen’ wordt aan mogelijke oplossingen een score (1 tot 5 sterren) toegekend, zodat voor de ontwerper en de uitvoerder een keuze tussen alternatieve oplossingen met sterke en zwakke punten kan maken.

Het WTCB werkt ook aan een link met het prijskaartje dat hieraan verbonden is, voorlopig is dit nog toekomst muziek. Op de website van het WTCB is in de Normen-Antenne Bouwdetails een uitgebreide databank, met handige zoekmodule, beschikbaar.

Juridische toelichting bij 3 onderwerpen: • rechtsmisbruik: de bouwheer vraagt te veel: men moet redelijk blijven, herstel ‘bij equivalent’ wanneer herstel ‘in natura’ een onevenredig nadeel met zich meebrengt; • uitgestelde bouwkost: de bouwheer heeft te weinig gevraagd: maar anderzijds moet een deugdelijk resultaat inbegrepen zijn in het forfait en bereikt worden; • prijs-kwaliteit: klemtoon op de informatie-, waarschuwings- en weigeringsplicht van de aannemer.

Onder het moto ‘Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook niet waar’, brachten Joost Beke en André Bauwens enkele concrete voorbeelden aan. Waarop een geanimeerde en interessante discussie losbarstte. Het colloquium werd naar goede gewoonte afgerond met een drink.