Cursus: Juridische opleiding gerechtsdeskundigen maart 2023

13/03/2024
08:00
Rechtbank van Gent, Opgeëistenlaan 401

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België heeft het genoegen je uit te nodigen om haar CURSUS te volgen:

 

 

De Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

Tijdens de vier cursusdagen maak je in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

  • de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,
  • het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,
  • de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,
  • het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,
  • de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,
  • de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het succesvol volgen van onze cursus Gerechtelijk, en het slagen voor het examen, is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan voor de aanvaarding als effectief lid van de NCDAB vzw.

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen.
Mocht je nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als je er toch bij betrokken wordt.

De cursus gaat door in de rechtbank van Gent, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 8, 15, 22, 29 maart 2024 met examen op 26 april 2024.