15/11/2019 13:00

Colloquium: vervuiling: asbest, grondverzet,

Noeveren 196 2850 Boom “’t Geleeg”

Bijlage 1: Programma.

NCDAB colloquium: 
“Vervuiling: asbest, grondverzet”

Programma Vrijdag 15/11/2019

13.00 uur: Ontvangst 

13.30 uur: Verzekeringsaspect i.v.m. milieuaansprakelijkheid

Spreker:  Mr. Wouter NEVEN - LYDIAN

14.00 uur: ASBESTvervuiling/inventaris

                  Spreker: Ir. Aart VANDEBROEK – ABESCO                 

15.15 uur: Pauze             

15.30 uur: BODEMVERVUILING/GRONDVERZET

Spreker: Ir. Jo DE VOS  – ARTEMIS

16.45 uur: Netwerkdrink

Kostprijs:        Leden betalen         € 84,19  incl. BTW (69,58 € excl. BTW) 

Leden FEBEX -  NAV                    € 120,19  incl. BTW  (99,33 € excl. BTW) 
                                                      [lidnummer bijvoegen bij inschrijving ]

Niet leden betalen                         € 155,19  incl. BTW (128,26 € excl. BTW)                    

Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 11/11/2019, met bijgevoegd inschrijvingsformulier. 

 

 

Bijlage 2:  INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR

NCDAB colloquium:   “Vervuiling: asbest, grondverzet”

Datum: vrijdag 15/11/2019,  vanaf 13u00. 

 

Ik, ondergetekende :..................................................................................................................... 

Schrijf mij in voor “Vervuiling: asbest, grondverzet”.

Plaats activiteit:    Noeveren 196, Boom

Kostprijs:        Leden betalen         € 84,19  incl. BTW (69,58 € excl. BTW) 

Leden FEBEX -  NAV                     € 120,19  incl. BTW  (99,33 € excl. BTW)
                                                       [lidnummer bijvoegen bij inschrijving ]

Niet leden betalen                          € 155,19  incl. BTW (128,26 € excl. BTW) 

Betalingen op rekeningnummer BE41.0013.2946.3610 van het “NCDAB vzw” met vermelding van de naam van de inschrijver.

Adres :........................................................................................................................................... 

BTW-nr.:........................................................................................................................................ 

Telefoon :...................................................................................................................................... 

Mailadres:..................................................................................................................................... 

 

 

Handtekening: .......................................................................................   dd. ....... / ........ / 2019.

Betaling uit te voeren vóór 11/11/2019 en inschrijvingsformulier mailen naar: 

Email: info@NCDAB.be

Inschrijven