06/03/2020 00:00

Cursus: Gerechtelijk deskundigenonderzoek

Opgeƫistenlaan 401 Gent

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen u persoonlijk uit te nodigen om haar OPLEIDINGSCURSUS te volgen:

 

                De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

 

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en verneemt u alles of bijna alles over:

 

- het profiel waaraan een deskundige moet beantwoorden

- de te volgen regels bij een aanstelling

   - de eventuele installatievergadering

  - de aanvangsvergadering

  - het voor- en het eindverslag

   - hoe een verzoening verloopt

- hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd onder meer aan de hand van een test-case studie.

 

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

De opleidingscursus is door FOD  JUSTITIE goedgekeurd.

 

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid of gecoöpteerd lid van het College (NCDAB vzw).

 

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

 

Om opgenomen te worden in het NATIONAAL Register van Deskundigen is het volgen van dergelijke cursus te zien als eerste stap om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

 

De cursus gaat door te Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 6, 13, 20 , 27 maart met examen op 24 april 2020.
Degenen die enkel de module strafrecht willen volgen worden verwacht op vrijdag 20 maart en 27 april.

 

Inschrijven