17/09/2021 13:00

Ronde Tafel: erelonen/opvragen provisies&saldo's/schadegevallen AR-CO

Boom

Geachte Collega,

Het opstellen van honorariumstaten, het opvragen van provisies en het innen van erelonen zijn aangelegenheden waarmee ieder van ons als deskundige geconfronteerd wordt.

Waar het tarief meestal door de deskundige wordt opgegeven, wordt het bedrag van de provisie vaak al door de Rechtbank bepaald.

Een nog heikeler punt betreft in bepaalde gevallen het innen van het honorarium.

Als deskundige staan wel enkele wetsartikelen ter beschikking, waaronder de taxatie van de staat van erelonen en kosten door de Rechtbank, maar wat te doen wanneer ook hier het ereloon niet vereffend wordt.

Op de vele facetten die aan het innen van erelonen kleven zal ons een antwoord worden verschaft door de Heer Erik VERSTRAETEN, Gerechtsdeurwaarder met kantoor te Lier.

Naast het thema erelonen zullen op de bijeenkomst ook toelichtingen worden verstrekt in verband met schadegevallen.

De Heer Steven DAELMAN van ARCO-VERZEKERINGEN zal dit onderwerp voor zijn rekening nemen.

U weet, Geachte Collega, dat onze vereniging, het NCDAB, de Ronde tafelgesprekken gratis aanbiedt aan haar leden.

De R.T. gaat dit najaar door

op        VRIJDAG  17  SEPTEMBER  e.k.  om  14.00  uur

en dit te  2850 BOOM, Noeveren 196.

Na het ernstige gedeelte wordt een contactmoment ingelast.

Wie van vereffende rekeningen houdt en… wie houdt er niet van… komt naar deze gespreksnamiddag !

Met collegiale groeten,

Sylvie BEERTEN

Willy VANDER LAENEN

Inschrijven