03/03/2023 08:15

Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen - Gent

Gent, Gerechtsgebouw Opgeƫistenlaan 401

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België heeft het genoegen U uit te nodigen om haar OPLEIDINGSCURSUS te volgen:

 

                De Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

 

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

- de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,

- het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,

- de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,

- het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,

- de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,

- de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het succesvol volgen van onze cursus Gerechtelijk, en het slagen voor het examen, is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan voor uw aanvaarding als effectief lid of gecoöpteerd lid van de NCDAB vzw.

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen.

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

De cursus gaat door in de rechtbank Gent, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 3, 10, 17, 24 maart met examen op 21 april 2023

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 Cursus:

JURIDISCHE OPLEIDING GERECHTSDESKUNDIGEN

   

Ik, ondergetekende :..........................................................................................................................................

Tel.:..........................................................................................................................................

 

Schrijf mij in voor:

            Activiteit:     Cursus: “Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen.”

            Data:            vrijdag 3, 10, 17, 24 maart 2023 met examen op 21 april 2023.

            Plaats:          Rechtbank Gent, Opgeëistenlaan 401.

en stort het passende bedrag op rekeningnummer BE41.0013.2946.3610 van de “NCDAB vzw” 

(IBAN: BE41.0013.2946.3610 – BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en “Cursus G2023”.  U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

Te storten bedrag: 

o   Voor leden NCDAB                                            966,94 € + 203,06 € BTW = 1.170,00 €

o   Voor leden NAV en leden FEBEX                    1.239,67 € + 260,33 € BTW =  1.500,00 €

o   Voor niet-leden                                               1.570,25 € + 329,75 € BTW = 1.900,00 €

Inbegrepen cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen” (die Keure - NCDAB - ie-net).

Indien u wenst gebruikt te maken van de KMO portefeuille, vragen wij u om reeds het voorschot van 21% (203,06/260,33/329,75 € BTW) te storten, welke geldt als bevestiging van uw inschrijving.

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

Voor meer info kan u mailen naar info@ncdab.be

 

Programma

 

 

                     

                            Vrijdag 3 maart 2023

   
  Voorwoord voorzitter   Joost BEKE
  Het profiel van de deskundige   Joost BEKE
  Gerechtelijke organisatie    † Wouter NEVEN/ Tom VAN STIPHOUT
  Aanstelling & aanvaarding opdracht   Yoshi CRAEYE
       
  aanvangsvergadering  & verloop deskundigenonderzoek   Robert DELATHOUWER
  Plaats Desk-onderzoek in burg proces.                                     (Alg principes burg procesrecht)   Johan BOON
  Verzekering van de deskundige   Steven DAELMAN
  1e opdracht: uitnodiging aanvangsvergadering   K. MINNEN v D. VERSLUYS
 

               

                            Vrijdag 10 maart 2023

   
  Verslaggeving   Joost BEKE
  Minnelijke regeling / Dading   Luc RIMANQUE
       
  Alg principes bewijsrecht                                                               en bewijsmiddelen in burg zaken   Veerle TOLLENAERE
  Bemiddeling in de praktijk   Koen LIPS
  aanvangsvergadering: rollenspel + 2e opdracht: verslag   K. MINNEN & D. VERSLUYS
 

               

                         Vrijdag 17 maart 2023

   
  Alg principes bewijsrecht strafzaken en politieonderzoek   Annemie SERLIPPENS
  Alg principes strafprocesrecht   Sammy BOUZOUMITA
       
  Alg principes strafprocesrecht    Sammy BOUZOUMITA
  DE BEGINSELEN VAN DE EXPERTISE     in strafzaken                              Aanstelling - / Verloop onderzoek - / Verslag    Marco SCHOUPS
 

 

Vrijdag 24 maart 2023

   
  Erelonen en kosten   Peter GOYENS
  Uit de 'Praktijk'  Wettelijke vergoeding en tarifering prestaties in strafzaken   Philippe BASTIJNS
  technische vaststellingen + 3e opdracht: voorverslag   K. MINNEN & D. VERSLUYS
  Verschillende tussenkomsten van deskundigen   Toon LYSENS
       
  Nationaal register   Toon LYSENS
  Deontologie   Alexander FORRIER
  Tussenkomst van de rechter (art. 973 §2)   Daniel VANDENBOSSCHE
  Aansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige   Pascal MALLIEN
  Specifieke aansprakelijkheden   Pascal MALLIEN
       
 

 

Vrijdag 21 april 2023

   
  evaluatie - Q & A   Andre BAUWENS & Joost BEKE
  Theorie EXAMEN    
  Praktijk EXAMEN - individuele evaluatie cursisten   examencommissie
       
37,00 organisatie : NCDAB  ( www.ncdab.be )
       

 

Inschrijven