13/09/2019 13:30

RT: nieuwe vormen van expertises & verloning

Leuven

Het NCDAB vzw organiseert, naar jaarlijkse gewoonte, op vrijdag 13 september 2019 een Ronde Tafeldebat.

 

Het volgende onderwerp zal aan bod komen :    Nieuwe vormen van expertises en verloning

 

Het onderwerp zal behandeld worden door panelleden R. DECKMYN, K. LEYSEN en V. WITHOFS , rechter bij de Rechtbank Eerste Aanleg en Ondernemingsrechtbank te Leuven.
 

 

Ter voorbereiding zouden we u willen vragen – mocht dit nog niet gebeurd zijn - om uw ervaringen mede te delen aan info@ncdab.be

 

  • een  overzicht van het aantal mini-expertises die je reeds gedaan hebt, hoeveel plaats bezoeken per expertise, en de totale expertisekost
  • mededeling van de voorziene provisie door de rechtbank, of deze toereikend was en bij gebreke hieraan de eventuele praktische beslommeringen (extra administratie).
  • werd de vastgestelde datum voor plaats bezoek aangehouden of niet


 

Deelnemen aan deze vergadering is voor onze leden gratis.

Wil alleszins de namiddag van 13 september 2019 voor deze aangelegenheid reserveren.

Inschrijven