17/11/2018

Opleiding 'het gerechtelijk deskundigen onderzoek'

BETREFT: Aanvraag voor het bekomen van een attest dat bevestigt dat de opleiding juridische kennis voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies. 2°1 van het Gerechtelijk Wetboek.

Geachte heer voorzitter, Op grond van het onderzoek van het dossier dat u op 15 november 2018 hebt overgezonden, brengen wij een positief advies uit met betrekking tot de opleiding 'het gerechtelijk deskundigen onderzoek', die in haar geheel voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. Wij reiken bijgevolg een attest uit dat u toelaat om de vijf modules van het programma 'juridische opleiding' te onderrichten gedurende een periode van vijf jaar, te weten tot 17 december 2023, waarna u een nieuwe aanvraag moet indienen om het attest te hernieuwen. Graag herinneren wij u eraan dat u ons in kennis dient te stellen van enige wijziging aan het opleidingsprogramma en/of de lijst van opleiders tijdens deze periode.