NCDAB is dienstverlener voor de KMO-Portefeuille

30/11/2023

Met de kmo-portefeuille krijg je als onderneming financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen krijgen 30% steun, middelgrote ondernemingen 20%. Je kan maximaal € 7.500 steun per jaar krijgen.

Hoe kan je deze subsidie aanvragen?

Stap 1

U schrijft zich in voor onze juridische opleiding gerechtdeskundige, via onze website of het inschrijvingsformulier bij de uitnodiging. Gelieve alle gevraagde gegevens in te vullen.

En U schrijft het overeenstemmende BTW-bedrag, dat U terugvindt op de uitnodiging, over op onze rekening, als bevestiging en tevens provisie:

Nettobedrag + B.T.W.:

  • NIET leden: €1.438,02 + €301,98
  • Leden NAV & FEBEX: €1.123,97 + €236,03
  • Leden NCDAB: €876,03 + €183,97

Stap 2

U logt in op de website van de “KMO-Portefeuille”. Hier vindt U alle voorwaarden ook terug waaraan moet worden voldaan.

En U gaat naar het tabblad subsidieaanvraag. De eerste keer dient U zich te registreren op deze site. Nadien logt U eenvoudig in via Uw EID-lezer, ITSME, o.f.

Bij de aanvraag wordt vooreerst gevraagd wie de opleidingverstrekker is. Hiertoe dient U onze DV.O-code op te geven, nl. DV.O237056.

U geeft de titel, aanvangsdatum, e.d. op van onze opleiding, evenals het exacte overeenstemmende nettobedrag:

Nettobedrag + B.T.W.:

  • NIET leden: €1.438,02 + €301,98
  • Leden NAV & FEBEX: €1.123,97 + €236,03
  • Leden NCDAB: €876,03 + €183,97

U ontvangt per mail dan een bevestiging van inschrijving en aanbeveling tot betaling aan SODEXO van Uw aandeel in de kosten, nl. 70% van het nettobedrag.

Stap 3

U schrijft dit bedrag over op de SODEXO-rekening volgens de ontvangen richtlijnen.

70% Nettobedrag

  • NIET leden: €1.006,61
  • Leden NAV & FEBEX: €786,78
  • Leden NCDAB: €613,22

Deze som moet worden overgeschreven binnen de 30 dagen na inschrijving. Anders vervalt Uw inschrijving.

Wij ontvangen dan bevestiging van Uw betaling. En wanneer alle voorgaande stappen zijn voldaan, gaan wij over tot goedkeuring van Uw inschrijving bij de KMO-Portefeuille.

Van ons ontvangt U dan ook de factuur voor de opleiding, met referentienummer.

Daarna ontvangt U van SODEXO per mail bevestiging dat U de betaling van het volledige nettobedrag aan ons kan overmaken via de website van de KMO-Portefeuille.

Stap 4

U logt opnieuw in op de website KMO-Portefeuille, waar U dan de overschrijving kan doen van het volledige netto bedrag naar onze rekening. Hier moet U het referentienummer van onze factuur bij vermelden.

Pas dan is Uw inschrijving compleet.