Externe links

Meer diepgaande info over deskundigenonderzoek, deontologie, bouwexpertise of justitie? Check deze websites voor bijkomende nuttige informatie.

Externe links

ABEX:

Buildwise:

CEAB:

Erkend dienstverlener KMO-PORTEFEUILLE onder nummer DV.O237056:

FEBEX:

Federale overheidsdienst justitie:

Hoven en Rechtbanken:

Meest recente barema’s KGSO-CEJA:

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen e-deposit:

Orde Van Architecten:

Orde van Vlaamse Balies:

VOORWAARDEN TOT DEFINITIEVE OPNAME OP HET NATIONAAL REGISTER GERECHTSDESKUNDIGEN: