Nascholing en Permanente vorming

Over de nascholing en permanente vorming

Gelet op het belang dat rechtbanken en opdrachtgevers hechten aan de kennis en de kunde van deskundigen hebben wij een puntensysteem opgesteld dat dienstig moet zijn om de graad van nascholing en vorming van onze aangesloten leden op te volgen. In de toekomst zal elke door de FOD Justitie erkende deskundige aan dergelijke nascholing moeten voldoen. Het betreffende KB is in de maak en wij zullen trachten onze leden die voldoen elk jaar rechtstreeks aan te melden.

De permanente vorming en bijscholing bestaat in het zich regelmatig verder bekwamen in technische, administratieve en praktijkondersteunende materies door het volgen van erkende lessen of door het leveren van daarmee gelijkwaardig geachte prestaties.

De erkende opleiding omvat cursussen, seminaries, studiedagen, congressen en workshops voor gerechtsdeskundigen, die aanvaard zijn als permanente vorming; zij kunnen georganiseerd zijn door instellingen, verenigingen of bedrijven (vb. ABEX, KVIV, KRID, WTCB, NCDAB, KGSO, NAV…).

De gelijkwaardig geachte prestaties omvatten het doceren van cursussen, het spreken op studiedagen, congressen, seminaries of workshops, publicaties in binnen- en buitenlandse tijdschriften. Dit alles gerelateerd aan onze werkzaamheden als deskundige.

Formulier “Permanente Vorming
Download via onderstaande link het excel bestand

Voor deze bijscholing en prestaties worden punten toegekend

Elke gerechtsdeskundige moet per kalenderjaar minstens 16 punten behalen in het kader van permanente opleiding en vorming. Minimaal de helft van de punten moet verband houden met de eigen specialiteitenkennis van de deskundige. Het saldo omvat punten voor gelijkwaardig geachte prestaties

De punten worden als volg verleend:

  • het volgen van een lesuur levert 1 punt op
  • een volledige studiedag van minimaal 6 lesuren levert 8 punten op
  • het doceren van een lesuur levert 2 punten op
  • het publiceren van een wetenschappelijk artikel levert 3 punten op
  • een jaarabonnement op een technisch tijdschrift levert 1 punt op
  • de aanschaf en lezing van een wetenschappelijk werk levert 1 punt op.

Zowel een overschot als een tekort van punten kan éénmalig naar de volgende evaluatieperiode worden overgedragen.

Beslissing en toekenning van de permanente vormgeving

Voor elk nieuw lid, dat aansluit in de loop van een evaluatieperiode, wordt het aantal noodzakelijke punten bepaald pro rata de duur van het lidmaatschap.

Een lid dat het vereiste minimumaantal punten niet heeft gehaald, krijgt geen vermelding “voldoet aan permanente vorming” op onze website. In geval van betwisting oordeelt de aanvaardingscommissie van het NCDAB.

Hoe verloopt de procedure?

Aan de leden zal worden gevraagd om uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar inlichtingen betreffende gevolgde opleidingen met bijhorende attesten, publicatiebewijzen, aankoopbewijzen, enz., per e-mail te verzenden naar info@ncdab.be of onderstaande inschrijvingsformulier en hierbij gebruik te maken onderstaand formulier “Permanente Vorming” op onze website.

Formulier “Permanente Vorming
Download via onderstaande link het excel bestand

Inschrijvingsformulier Permanente Vorming

Gelieve bij het invullen van het inschrijvingsformulier inlichtingen betreffende gevolgde opleidingen met bijhorende attesten, publicatiebewijzen, aankoopbewijzen, het formulier “Permanente Vorming”, enz… te uploaden.

"*" geeft vereiste velden aan

Adresgegevens

Bestanden

Max. bestandsgrootte: 20 MB.
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 20 MB.
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.