Juridische opleiding gerechtsdeskundige

Tijdens 4 intensieve cursusdagen krijg je zowel theoretische als praktijkgerichte lessen van experts in het vakgebied.

Verdiep je in alle aspecten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek.

Bereid je voor op een carrière als gerechtsdeskundige, met begeleiding van onze deskundige professionals. Het is nuttig te weten hoe je een gerechtelijke procedure kunt voorkomen en hoe je ermee omgaat als je er toch mee te maken krijgt.

Wil je als effectief lid van de NCDAB vzw aanvaard worden, dan moet je de opleiding tot gerechtsdeskundige succesvol volgen en slagen voor het examen.

Belangrijk: onze cursus is erkend door de FOD Justitie. Wie voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen.

MEERWAARDE 1: PRAKTIJKGERICHTE LESSEN

Theorie wordt consequent geïllustreerd met cases en voorbeelden uit de praktijk.

MEERWAARDE 2: VAKEXPERTS

Onze lessen worden verzorgd door vakexperts, waaronder advocaten en magistraten met uiteenlopende specialisaties.

MEERWAARDE 3: KLEINE GROEPEN

Dit zorgt voor een persoonlijke sfeer, ruimte voor eigen inbreng en maximale kruisbestuivingen tussen de deelnemers.

Programma van de opleiding tot gerechtsdeskundige

Samen met onze expertdocenten ga je diep in op de theoretische aspecten van de rechterlijke organisatie en het deskundigenonderzoek in zowel burgerlijke als strafzaken. Bijzondere aandacht gaat naar de praktische organisatie, onder meer aan de hand van een testcase.

Programma

Tijdens de vier cursusdagen maak je in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Deze onderwerpen komen aan bod:

De rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen.
Het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten.
De rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek.
Het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering.
De verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling.
De hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.
Docent Joost Beke

Vak: ‘Het profiel van de deskundige’

Docent Yoshi Craeye

Vak: Aanstelling & aanvaarding opdracht

Docent Johan Boon

Vak: Plaats Desk-onderzoek in burg proces. (Alg principes burg procesrecht)

Docent André Bauwens

Vak: Evaluatie en Q&A

Cursisten juridische opleiding gerechtsdeskundige
Docent Dominique Versluys

Vak: 1e opdracht: uitnodiging aanvangsvergadering in samenwerking met Kris Minnen

Docent Tom Van Stiphout

Vak: Gerechtelijke organisatie

Docent Steven Daelman

Vak: Verzekering van de deskundige

Docent Robert Delathouwer

Vak: Aanvangsvergadering & verloop deskundigenonderzoek

Docent Sammy Bouzoumita

Vak: Alg principes strafprocesrecht

“De opleiding was bijzonder boeiend door de vele colleges die werden gegeven door experts uit het vakgebied, zoals rechters, juristen en advocaten.

De praktijkvoorbeelden die werden behandeld, zorgden voor een waardevolle mix van inzichten. Ik kijk er enthousiast naar uit om lid te worden en mijn kennis en netwerk verder te ontwikkelen!”

Thijs
Ex-cursist / Lid NCDAB

Voor wie is de opleiding van toepassing?

Deze opleiding is relevant voor professionals in alle vakgebieden. De cursus is ontworpen voor deskundigen met interesse in strafzaken, burgerlijke zaken, minnelijke expertises en andere gerelateerde gebieden. De opleiding is dus zeker niet alleen voor architecten bedoeld.

Onze docenten

De cursussen in de opleiding tot gerechtsdeskundige worden gegeven door experts in verschillende vakgebieden. Elke docent heeft zijn eigen specialisatie en expertise die hij of zij doorgeeft via theoretische lessen en praktijkgerichte workshops.

Luc Rimanque
Bestuurslid & Lid aanvaardingscommissie

Actief bij NCDAB sinds 14/12/1982

– 20 jaar docent cursus NCDAB

Pascal Mallien
Senior Counsel Baker McKenzie BV/SRL Antwerp

doceert ‘Aansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige en specifieke aansprakelijkheden

Daniel Vandenbossche
Afdelingsvoorzitter Rechtbank Eerste Aanleg Gent

doceert ‘Art. 973§2  De tussenkomst van de rechter’

De unieke meerwaarde van de juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen ligt in de diversiteit van de docenten: experts, advocaten en magistraten, allen rechtstreeks uit de praktijk. Hun directe ervaring met wat er in het veld gebeurt, biedt een grote meerwaarde voor beginnende experts.

Docent Joost Beke NCDAB
Joost Beke
Voorzitter NCDAB en docent cursus ‘Het profiel van de deskundige

De cursus aanstelling en aanvaarding is niet het meest interessante deel van de opdracht, het gaat over formaliteiten om ervoor te zorgen dat er geen procedurefouten gebeuren. Maar het is wel een belangrijk onderdeel omdat enkel personen die deze cursus gevolgd hebben op het register mogen staan en aangesteld worden.

Yoshi Craeye
Bestuurslid NCDAB en docent cursus ‘Aanstelling en aanvaarding opdracht'

Mijn drijfveer om te starten bij het NCDAB was en is nog steeds de collegialiteit onder elkaar, het doorgeven van kennis en het organiseren van qolloquia om nieuwe kennis aan te brengen. En dat allemaal in een professionele, doch ongedwongen sfeer.

Kris Minnen
Bestuurslid NCDAB en docent praktijkgerichte oefeningen in samenwerking met Dominique Versluys

In onze opleiding koppelen wij de opgedane theoretische kennis aan praktische huistaken, van aanstelling tot voorverslag, als toets naar de werkelijkheid, die bij de eindproef op 40% der eindscore wordt gequoteerd. Heb je weinig ervaring, dan kan je – als je dat wil – rekenen op begeleiding van een van onze leden. Zo leer je gaandeweg het klappen van de zweep.

Dominique Versluys
Ondervoorzitter NCDAB en docent praktijkgerichte oefeningen in samenwerking met Kris Minnen

We duiken diep in het strafprocesrecht, waar je leert hoe gerechtsdeskundigen essentieel zijn vanaf de start van een strafprocedure tot hun aanstelling en bijdrage voor de rechtbank, een onmisbare kennis voor wie de complexiteit van juridische procedures wil doorgronden

Docent Sammy Bouzoumita Advocaat
Sammy Bouzoumita
Docent 'Algemene principes strafprocesrecht' en advocaat

In de cursus verwerf je inzichten in de algemene beginselen van het burgerlijk procesrecht, waardoor je leert hoe gerechtsdeskundigen binnen het geheel van de burgerlijke procedure functioneren, een essentiële basis voor elke toekomstige cursist die de complexiteit van hun rol en de regels waaraan ze moeten voldoen, wil begrijpen.

Docent Johan Boon
Johan Boon
Docent cursus 'Algemene principes burgerlijk procesrecht' en Kamervoorzitter Hof van beroep Brussel

We belichten de essentiële relatie tussen verplichte verzekeringen en aansprakelijkheden, met speciale aandacht voor de verschillen tussen tienjarige en beroepsaansprakelijkheid, een must-know voor toekomstige experts in de bouw om onverzekerde risico’s te mijden

Docent Steven Daelman
Steven Daelman
Docent cursus 'Verzekering van de deskundige' en Architect

Lesmomenten

vrijdag 4,11,18,25 oktober 2024 met examen op 8 november 2024.

Telkens van 08:30 tot 18:00 uur

Examen

Het is een openboekexamen met een vastgestelde tijdslimiet. Uitgebreide examenvoorwaarden zijn te raadplegen in het examenreglement op onze website.

EXAMENPERIODE 2024
Het examen gaat door op 8 november 2024

EXAMENREGLEMENT
Download het examenreglement hieronder.

Kostprijs

Inbegrepen cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen” (die Keure – NCDAB – ie-net)

VOOR LEDEN NCDAB
966,94 € + 203,06 € BTW = 1.170,00 €

VOOR LEDEN NAV EN LEDEN FEBEX
1.239,67 € + 260,33 € BTW = 1.500,00 €

VOOR NIET-LEDEN
1.570 € + 329,75 € BTW = 1.900,00 €

Overtuigd? Twijfel dan niet langer want de plaatsen zijn beperkt!

Ervaringen van ex-cursisten

Deze cursisten gingen je voorheen.

Inschrijvingsformulier opleiding

Schrijf je vandaag in voor de opleiding tot gerechtsdeskundige!

Door het inschrijvingsformulier in te vullen bevestig je je in te schrijven voor:

Activiteit: Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

Lesmomenten: vrijdag 4,11,18,25 oktober 2024

Examen: Vrijdag 8 november 2024

Plaats: Corda campus Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt.

Nadat je je hebt ingeschreven via het contactformulier schrijf je het passende bedrag over op rekeningnummer BE41 0013 2946 3610 (BIC: GEBABEBB) op naam van “NCDAB vzw” met vermelding van – de “naam” van de aanwezige persoon en “Cursus oktG2024”.

Je ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

Let wel: de plaatsen zijn beperkt. Je inschrijving is pas geldig NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

Heb je nog vragen? Neem gerust onze FAQ door.

Lid worden van NCDAB?

Word lid van het NCDAB en laat je als gerechtsdeskundige ondersteunen. Je profiteert mee van onze steun en ons netwerk, kan tal van cursussen en bijscholingen volgen en ontvangt kortingen op onze activiteiten. Laat je door ons ondersteunen en maak deel uit van het grootste netwerk deskundigen.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Heb je vragen? Misschien kan onze FAQ je alvast raad brengen.

Welke vereisten zijn er om lid te worden van NCDAB?

Het is belangrijk om enige kennis van bouwgerelateerde problemen te hebben. Een diploma is niet noodzakelijk, maar interesse in bouwgerelateerde problemen is wel vereist.

Komt de cursus in aanmerking voor opname in het nationaal register?

Ja, onze cursus is erkend door de FOD Justitie. Als je zowel de theoretische als de praktische onderdelen met succes afrondt, ontvang je een certificaat. Daarmee kan je je in het nationaal register van gerechtsdeskundigen laten registreren.

Is het mogelijk om de opleiding tot gerechtsdeskundige online te volgen?

Omdat er tijdens elke cursusdag praktische sessies aan bod komen die interactie met de deelnemers vereisen, wordt de cursus uitsluitend op locatie aangeboden. Het is van essentieel belang dat deelnemers minstens 80% van de tijd aanwezig zijn.

Meer vragen?
Lees hier onze veelgestelde vragen