Aanvaarding als lid van het NCDAB VZW

Eerst en vooral danken wij u voor de getoonde interesse in onze activiteiten en om lid te worden bij het NCDAB vzw.

Naar aanleiding van uw contact name sturen wij u hierbij meer info over welke de aanvaardingsvoorwaarden zijn en mogelijkheden om bij ons lid te worden:

 

Mogelijke statuten :


Er bestaan volgende mogelijke statuten:

1. Gerechtelijk deskundige 
Effectief lidmaatschap
(ir.) Architecten die gerechtelijke en eventueel privé-expertises uitvoeren

2. Stagiair gerechtelijk deskundige              
Effectief lidmaatschap
(ir.) Architecten die stage lopen bij Gerechtelijk Experts
Maximale termijn van dit statuut: 5 jaar

3. Privé deskundige                                    
Effectief lidmaatschap
(ir.) Architecten die enkel privé-expertises uitvoeren

4. Gecoöpteerd Gerechtelijk deskundige     
Bij gecoöpteerde leden worden toegelaten de kandidaten, die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld voor Gerechtelijk, Privé of stagiair lidmaatschap (1, 2 of 3), maar die minimum 5 jaar ervaring hebben in gerechtsexpertises, de  cursus “ opleiding gerechtelijk deskundige”, georganiseerd door de vzw, hebben gevolgd en de jaarlijkse bijdrage betalen zoals bepaald in artikel 12 van de onderhavige statuten.

Dit zijn onder meer:                                       

 1. Architecten en ingenieurs die niet ingeschreven zijn op één der tabellen van de Orde van Architecten;
 2. Burgerlijk of industriële ingenieurs bouwkunde;
 3. Ingenieurs Technieken, aanverwant met bouwkundige activiteiten
 4. Deskundigen, gespecialiseerd in de bouwkunde en/of aanverwante technieken


5. Corresponderend lid                             
Als corresponderende leden worden toegelaten alle personen die door hun beroepsactiviteiten verwant zijn met de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vzw.

6. Sympathiserend lidmaatschap                 
Als sympathiserende leden worden toegelaten alle advocaten die door hun beroepswijzingen verwant zijn met de bouwkunde en aanverwante technieken en die wensen deel te nemen aan de activiteiten van de vzw.

 


VOORDELEN :

Leden betalen 70,00 € bijdrage (+ BTW) per bijgewoonde activiteit (niet leden betalen 130,00 € !) en kunnen bovendien per jaar 1 exclusief rondetafelgesprek gratis bijwonen.
 

 

 

Waarom lid worden van het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw (NCDAB vzw):

 

 • NCDAB vzw vertegenwoordigt haar leden bij de Hoven en Rechtbanken door het opstellen en verspreiden van een jaarboek waarin haar leden met het statuut “Gerechtelijke Deskundige” vermeld en aanbevolen worden.
 • NCDAB vzw prijst haar leden aan op haar website, waar elke buitenstaander in deze lijst een expert kan zoeken volgens locatie, hoedanigheid of specialisatie.
 • Een waarborg tot naleving van de deontologische regels door haar leden (dit is een belangrijk aspect   voor de Rechtbank).
 • Op peil houden en/of bijscholen van de technische en juridische kennis van haar leden.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van de regelgeving, de wetgeving en het bijsturen van de gebruiken;
 • Iedereen, zowel particulieren, ondernemingen als instituten informeren over de gang van zaken ingeval zij een beroep (willen) doen op deskundigen architecten.
 • Belangrijke korting voor haar leden bij het bijwonen van haar activiteiten. De volledige lijst van activiteiten kan u terugvinden op de website www.NCDAB.be !
 • Permanent secretariaat dat ter beschikking staat van haar leden.

Indien er   twijfels zijn over welk lidmaatschap het best bij u past, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!  

Wij helpen u daarbij  graag verder.

 


HOE LID WORDEN ?


Bijgevoegd het inschrijvingsformulier invullen (bijlage A) en de lijst van documenten, die nodig zijn om uw aanvraag te vervolledigen (bijlage B).

Uw aanvraag zal slechts worden behandeld door de aanvaardingscommissie indien uw dossier volledig is (zie aanstiplijst Bijlage A en B).

De data dat de aanvaardingscommissie, samenkomt, ligt niet vast.  Deze worden bepaald naar gelang de binnenkomende dossiers. U wordt hier echter, na uw inschrijving, van op de hoogte gebracht.  U zal alsdan uitgenodigd worden om aanwezig te zijn  op deze aanvaardingscommissie (geschatte duur ± 20 minuten) voor een persoonlijk onderhoud over uw dossiers en praktijkervaring.
 

 


Lidgelden:  
 

1. Gerechtelijk lidmaatschap          314,00 €
2. Stagiair gerechtelijk lidmaatschap      228,00 €   
3. Privé lidmaatschap    269,00 €
4. Gecoöpteerd Gerechtelijk lidmaatschap  352,00 €
5. Corresponderend lidmaatschap    186,00 €
6. Sympathiserend lidmaatschap    100,00 €


Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW.  De factuur volgt automatisch na betaling.
 

 

De betaling dient vooraf te gebeuren op rekening van het “NCDAB vzw”, met steeds de vermelding van het lidgeld jaar, (categorie) en naam.
(IBAN: BE41 0013 2946 3610  -  BIC: GEBABEBB)

Na aanvaarding door de Raad van Bestuur, op advies van de aanvaardingscommissie, zal de beslissing U per brief worden medegedeeld en zal u, indien aanvaard, dan ook opgenomen worden in de ledenlijst op onze website.

 


BELANGRIJK:

Gelieve steeds al de gevraagde documenten door te mailen naar info@ncdab.be, zodat deze elektronisch kunnen verspreid worden naar de leden van de Aanvaardingscommissie.

Bij betaling, gelieve steeds uw volledige naam en reden van betaling te vermelden!
 
Secretariaat
Tour & Taxis
Havenlaan 86c b113
Avenue du Port 86c b113
1000 Brussel, Belgium